รับบริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรด้านคมนาคม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

เจ้าหน้าที่กลุ่มช่างกล รับวัคซีนโควิด-19 ที่ “ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ” 

วันที่:14 ตุลาคม 2564

เข้าชม:

Post View : 73

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่